Overzicht projecten van bewoners die samen verduurzamen

Publicatiedatum: juni 6, 2023

Vijf projecten van bewoners die samen willen verduurzamen, hebben subsidie ontvangen om te starten. Het budget kunnen zij besteden aan onderzoek en proceskosten zoals het verspreiden van flyers en het organiseren van bewonersavonden. De initiatieven spelen een cruciale rol bij het betrekken van andere bewoners en het creëren van bewustwording omtrent duurzaamheid. Benieuwd naar hun plannen? Kijk hier.

Koepeltjesbuurt
De koepeltjesbuurt bestaat nu 50 jaar. Binnen de wijk staan 99 koepelwoningen en 17 tentdakwoningen. Drie initiatiefnemers zijn er Werkgroep Groen & Duurzaam gestart. Ze gaan gezamenlijk onderzoek doen naar de isolatie van het platte dak, verkennen of een groen dak mogelijk is en of er ook zonnepanelen op passen. Daarnaast leveren de kenmerkende oranje koepeltjes vochtproblemen op die verholpen moeten worden. De Werkgroep Groen & Duurzaam start met het uitzetten van een enquête in de buurt. Ze organiseren daarna diverse bijeenkomsten om de opgedane lessen en ervaringen met de buurt te delen.

Landenbuurt
De Belangenvereniging Verduurzamen Landenbuurt (BVVL) bestaat sinds 2022 en telt 129 leden. Zij  organiseert regelmatig bijeenkomsten over prangende onderwerpen zoals  ‘help; mijn cv ketel is stuk’ of ‘help; ik kan mijn energiekosten niet meer betalen’. De focus richt zich de komende tijd op 626 Slokker woningen. Woningbouwvereniging De Goede Woning heeft er 214 woningen gerenoveerd tot nul op de meter. Bij de andere 412 Slokker woningen wil de BVVL nu verduurzamingsstappen in kaart brengen. Denk hierbij aan eenvoudige isolatiemaatregelen, spouwmuurisolatie, vervanging van ramen of kozijnen, vloer isolatie, dakisolatie en zonnepanelen. Via bijeenkomsten brengen zij huiseigenaren van de Slokkerwoningen op de hoogte van de inzichten en resultaten.

Palenstein Fort woningen
Initiatiefgroep Fortwoningen is opgericht door vier woningeigenaren. Na en buurtbijeenkomst door DEZo volgt nu dieper onderzoek naar goede klimaatregeling. De huizen uit de jaren 70 hebben geen mechanische afzuiging. Uit de energiescans van DEZo is gebleken dat de CO2 gehaltes te hoog zijn. Het verder isoleren, kieren gaan afdichten vraagt ook om goede klimaatregeling. Is het wel of niet slim om ventilatieroosters toe te passen bij het plaatsen van nieuw dubbel of trippel glas? Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het leefklimaat in de woningen beter kan. Zij delen die resultaten met de 85 huiseigenaren tijdens een bijeenkomst.

Vogelhoek
Kopersvereniging De Vogelhoek (1963) bestaat uit 150 leden. Zij wonen op het Patrijzenveld, het Postduivenveld, het Pauwenveld en een deel van de Velddreef in de wijk Seghwaert. De 160 woningen zijn allemaal van eenzelfde type. DEZo voerde vier energiescans uit, die dit voorjaar zijn besproken, waarna de buurt is gevraagd met welke maatregelen ze aan de slag willen. Het blijkt dat er vooral belangstelling is voor dakisolatie en een warmtepomp. Komende tijd gaat het project ‘De Vogelhoek aan de slag met verduurzaming’ van start. Stap 1 is het oriënteren op methoden en producten, daarna worden offertes opgevraagd en de inzichten worden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in de buurt.

 Driemanspolder
De Belangen Gemeenschap Driemanspolder (BGD) behartigt de belangen van 200 bewoners van laagbouw in de wijk Driemanspolder. De totale laagbouw in Driemanspolder omvat 290 BOB woningen en zo’n 290 drive -in woningen. Met de subsidie zet BGD in op meer communicatie om de kennis in de buurt te vergroten en verspreiden. Dit doen ze door het maken van kort filmpjes (hoe hebben mijn buren het opgelost), het inhuren van deskundigen en het organiseren van bijeenkomsten. Ook schaffen ze CO2 meters aan die bewoners kunnen lenen zodat ze inzicht krijgen of ze wel voldoende ventileren.

Tweede ronde na de zomer
Na de zomer volgt een tweede subsidieronde. Tijdens een informatieavond op donderdag 14 september krijgen bewoners uitleg over de subsidie en het indienen van een aanvraag. De sluitingstermijn voor het aanvragen is 15 oktober 2023. Meer informatie over de voorwaarden zijn te vinden op zoetermeer.nl/handen-ineen. Aanmelden kan via [email protected]