Onze privacy afspraken met jou

Je digitale omgeving moet net zo vertrouwd zijn als je huis. Daarom gaan wij zorgvuldig met jouw gegevens om en houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. We doen ons uiterste best om zo transparant mogelijk te zijn over waarom we bepaalde gegevens van je vragen en wat wij daarmee doen.

Uw privacy is voor Duurzaam Bouwloket van groot belang. Wij willen uw persoonsgegevens op een veilige en transparante wijze beheren en gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Wij houden ons daarbij aan de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op websitebezoekers, iedereen die van onze diensten gebruik maakt en voor sollicitanten.

Wie zijn wij

Wij zijn het Duurzaam Bouwloket B.V. (KvK 61505080) en haar dochtermaatschappij Duurzaam Bouwloket Projecten B.V. (KvK 67589863) gevestigd op Neerlandia 2 te Stompetoren.

Als je gebruik maakt van onze website en diensten dan verwerken wij jouw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens wordt alle informatie verstaan die op directe of indirecte wijze naar een persoon te herleiden is.

Welke persoonsgegevens vragen wij op en wat doen wij met je gegevens

Op onze website biedt Duurzaam Bouwloket een verscheidenheid aan diensten aan waarin wij gegevens van jou en over je woning verwerken. Je kunt daarbij denken aan je voor- en achternaam, adres, emailadres en telefoonnummer. Voor een optimaal duurzaamheidsadvies vragen wij gegevens over je woning waaronder type woning, je energieverbruik, mate van isolatie en dit vullen wij aan met informatie uit openbare bronnen. We gebruiken je gegevens voor verschillende doeleinden en diensten. Deze hebben we hieronder nader toegelicht.

Contact

Wanneer je een e-mailbericht stuurt, gebruik maakt van ons contactformulier, ons telefonisch benadert of op een andere manier contact met ons opneemt, ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden.

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Postcode
 • Huisnummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inhoud van het bericht

Wij gebruiken deze gegevens om jouw verzoek om contact met jou op te nemen af te handelen en om de overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. Wij verwerken de gegevens op basis van uitvoering van overeenkomst. Wij meten onze klanttevredenheid naar aanleiding van het contact wat je met ons hebt gehad.

Om je te adviseren over energiebesparende maatregelen

Maak je gebruik van een van onze adviesdiensten, zoals een adviesgesprek aan huis/telefonisch, dan hebben we je gegevens nodig om je te voorzien in advies.

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Postcode
 • Huisnummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Aantekeningen van het gesprek

Wij verwerken de informatie die je bij ons hebt ingevuld om je passend te adviseren over energiebesparende maatregelen. Wij verwerken de gegevens op basis van uitvoering van overeenkomst.

Tooling

Bij onze advisering maken wij gebruik van Tooling, waaronder de online woningscan (https://woningplanner.duurzaambouwloket.nl/). Wij vragen je om een aantal woninggegevens in te vullen en een vragenlijst te beantwoorden. Nadat de woningscan is afgerond tonen wij een stappenplan waarin wordt aangegeven welke energiebesparende maatregelen er mogelijk zijn.

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Postcode
 • Huisnummer
 • E-mailadres
 • Informatie over de staat en omvang van je woning
 • Gas en elektra verbruik

Wij verwerken de gegevens op basis van uitvoering van overeenkomst.

Voor het aanvragen van offertes bij bedrijven (inkoopacties)

Op onze website hebben wij lokaal gecertificeerde bedrijven uit jouw regio opgenomen waar je vrijblijvend een offerte aanvraag kunt doen. De installateur waar je een offerte hebt opgevraagd zal je gegevens gebruiken om met je in contact te komen voor het uitbrengen van een vrijblijvende offerte.

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Postcode
 • Huisnummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Welk type maatregelen

Deze dienst is geheel onafhankelijk, wij ontvangen geen provisie van de bedrijven voor het aandragen van potentiële bewoners. Wij ontvangen alleen de terugkoppeling of je ook daadwerkelijk een maatregel hebt getroffen, zonder inhoudelijke offerte details. Wij verwerken de gegevens op basis van uitvoering van overeenkomst.

Opvragen van Informatie

Via onze website kun je op verschillende manieren informatie opvragen o.a. factsheets, subsidiecheck.

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • E-mailadres
 • Postcode
 • Huisnummer

Wij gebruiken deze gegevens om jouw verzoek af te handelen en om de overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. Wij bewaren deze informatie totdat jouw verzoek is afgehandeld. Indien je toestemming hebt gegeven om digitale communicatie van ons te ontvangen, bewaren wij jouw gegevens tot je jouw toestemming hebt ingetrokken. Je kunt je op ieder moment afmelden. Iedere e-mail bevat een afmeldlink waarmee de door jou gegeven toestemming wordt ingetrokken.

Wij verwerken de gegevens op basis van uitvoering van overeenkomst.

Educatie

In samenwerking met de gemeente organiseren wij onafhankelijke en informatieve informatieavonden (digitaal/fysiek) en trainingen.

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Postcode
 • Huisnummer

Wij gebruiken deze gegevens om jou te informeren over het Webinar of trainingsmateriaal toe te sturen en een bewijs van deelname af te geven. Wij verwerken de gegevens op basis van uitvoering van overeenkomst.

Uitvoeren van subsidieregelingen

In samenwerking met gemeenten zetten wij subsidie-/lening regelingen op om huiseigenaren te stimuleren tot energiebesparende maatregelen. Wij doen de uitvoering en beoordeling van deze subsidie-/lening aanvragen.

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IBAN
 • Informatie van de getroffen maatregelen (w.o. factuur, betaalbewijs, materiaal vereiste)

Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van een wettelijke plicht.

Nieuwsbrief

Via onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Met onze nieuwsbrief informeren wij je 8 keer per jaar over regionale en landelijke subsidies/regelingen en interessant nieuws over het energiezuinig maken van jouw woning.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Postcode

Wij gebruiken deze gegevens op basis van jouw toestemming. Je kunt je op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Ter verbetering van onze dienstverlening

Op basis van terugkoppeling van klanttevredenheidsmetingen, maar ook door gebruik te maken van analyses van bijvoorbeeld surfgedrag verbeteren wij onze dienstvelening. Daarbij gebruiken wij zoveel als mogelijk anonieme gegevens. Als gevolg van kleinere aantallen geënquêteerden kan het voorkomen dat gegevens te herleiden zijn naar persoonsniveau.

Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang.

Direct marketing

Je gegevens kunnen we ook gebruiken om opvolging te geven aan georganiseerde acties (w.o. inkoopacties). Daarnaast kunnen we je informeren als er een inkoopactie georganiseerd wordt en je in het verleden daar interesse in hebt getoond. Als voorbeeld: je hebt eerder een factsheet geraadpleegd over zonnepanelen. Als er dan een inkoopactie komt zullen we je daarvan vrijblijvend op de hoogte stellen. We houden ons aan de regels die op het gebied van de AVG en de Telecommunicatiewet van toepassing zijn.

Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van toestemming of gerechtvaardigd belang wanneer wij daar op de juiste manier een opt-out voor hebben aangeboden.

In behandeling nemen van een sollicitatie of overig verzoek

Heb je gereageerd op een van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van jou om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie.

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen.

Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van uitvoering van overeenkomst.

Rapportages

Is je gemeente klant van het Duurzaam Bouwloket dan maken zij het mogelijk dat wij jou onafhankelijk en gratis advies kunnen geven. De gemeenten ontvangen dan ook rapportages over de informatie welke wij verzameld hebben en de klantreis van verduurzaming waarin de bewoners zich bevinden.

Voor een aantal diensten welke wij uitvoeren zullen we meer gespecificeerde gegevens verstrekken aan de gemeenten.

 • Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) en/of Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW): de gemeenten konden subsidie aanvragen bij het Rijk om bewoners (huiseigenaren/huurders) te stimuleren tot het doen van kleine energiebesparende maatregelen. Voor de uitvoering van deze subsidie is de gemeente verplicht om na afloop te kunnen verantwoorden aan het Rijk hoeveel unieke bewoners zij hebben bereikt. Voor projecten die de gemeenten uitvoeren onder de RRE en/of RREW subsidieregeling zullen wij aan de gemeenten rapporteren welke unieke adressen er mee hebben gedaan. Wij zullen hiervoor op niveau van postcode 6 en huisnummer delen.
 • Lokaal samenwerkingsverbanden: naast de gemeente is er in de gemeente ook vaak een lokaal initiatief aanwezig, veelal zijn dit samenwerkingsverbanden die als stichting vorm zijn gegeven en zich organiseren als energie coöperatie. In samenspraak met de gemeente kan het lokaal initiatief ook toegang krijgen tot het woningdossier van de bewoner om samen met de gemeente individuele bewoners verder te helpen met het verduurzamen van de woning. Deze collectieven krijgen geen inzicht in gegevens, die zijn verkregen bij het uitvoeren van subsidieregelingen en/of duurzaamheidsleningen.
 • Beoordeling van duurzaamheidsleningen en/of subsidies: namens de gemeente kunnen wij de beoordeling van door de gemeente te verstrekken subsidies of leningen uitvoeren. We toetsen of de aanvraag inhoudelijk juist en volledig is en of deze voldoet aan de criteria uit de verordening. Wij zullen de gemeenten een terugkoppeling geven ter verdere afwikkeling dan wel uitbetaling van de subsidie en/of lening. Wij zullen hiervoor relevante informatie delen welke is ontvangen voor de beoordeling van de duurzaamheidslening en/of subsidie.

Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van uitvoering van overeenkomst, gerechtvaardigd belang en wettelijke plicht.

Derde partijen

Je gegevens delen wij alleen met partijen die wij inschakelen voor de uitvoering van onze dienstverlening, zoals ICT-partners, softwareleveranciers en hostingpartijen.
Wij werken ook samen met gemeenten. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke wanneer je gegevens aan ons verstrekt en van onze diensten gebruikt maakt. De gemeenten zijn zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk. Als wij persoonsgegevens delen dan doen we dit op een niet-herleidbaar niveau of we maken afspraken over hoe de privacy van beide kanten wordt gewaarborgd.

Ben je een bewoner van een gemeente die met ons een overeenkomst heeft dan is onze dienstverlening kosteloos en wordt bekostigd door de gemeente. Voor het waarborgen van je privacy hebben wij met de gemeenten een dienstverleningsovereenkomst inclusief verwerkersovereenkomst afgesloten met daarin afspraken hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze overeenkomst is de grondslag hoe wij jou als bewoner onafhankelijk kunnen informeren en adviseren.

Waar en hoe slaan wij de gegevens op

We slaan je gegevens op bij onze servers in Europa. Om onze dienstverlening te kunnen verlenen kan Duurzaam Bouwloket jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Duurzaam Bouwloket doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Indien wettelijk is bepaald dat gegevens een beperkte bewaartermijn hebben, dan houden we ons natuurlijk aan de wettelijke termijn. Ons uitgangspunt voor het bewaren van gegevens is dat wij deze bewaren, zolang een gemeente klant bij ons is. Wij beschouwen je als klant als wij met elkaar een opdracht aangaan (bijvoorbeeld een persoonlijk advies) en/of zolang de gemeente waar je woning staat klant bij ons is. Mocht je – om wat voor reden dan ook – willen dat wij uw gegevens verwijderen: laat het weten, dan verwijderen we deze. Onze dienstverlening aan u zal er niet door wijzigen, maar zullen we wat meer gegevens vragen om de precieze staat van de woning te achterhalen.

Sollicitatiegegevens zullen wij na afloop van de sollicitatieprocedure conform de wettelijke bewaartermijn verwijderen. Indien gewenst vragen we je om toestemming om je gegevens te bewaren voor toekomstige vacatures.

Hoe hebben wij de beveiliging van onze data verzorgd

We hebben vele maatregelen getroffen om de data veilig te bewaren en ervoor te zorgen dat deze data niet kan worden onttrokken door onbevoegden. Over de inhoud van de maatregelen kunnen wij hier geen uitspraken doen. Om zeker te zijn dat de juiste en best passende beveiligingsmaatregelen getroffen zijn laten we ons toetsen door een onafhankelijke ICT auditor, die aangesloten is bij de NOREA.

Cookies: we plaatsen cookies zodat onze website snel en goed functioneert. Ook houden we statistieken bij en maken we het mogelijk dat we surfgedrag kunnen registreren. Hiervoor verwerken we, afhankelijk van het soort cookie en of je toestemming hebt gegeven, (gemaskeerd) IP-adres, informatie over uw browser, duur van de sessie, apparatuur en vertoond surfgedrag. We rubriceren onze cookies (Noodzakelijk, Voorkeuren, Marketing, Statistiek en Niet geclassificeerd) en geven precies aan welke cookies wij gebruiken. Dat kun je precies nalezen in onze cookieverklaring.

Wij zullen je gegevens nimmer delen met partijen voor marketing cookies. Wij laten ons niet betalen door derde partijen op onze website en verkopen ook geen informatie over jou aan derden.

Welke rechten heb je

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Wanneer je gebruik wenst te maken van één van deze rechten, kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen één maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacy rechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan binnen de eerste maand op de hoogte stellen.

Indien je één van jouw rechten wenst uit te oefenen, dan kun je dat kenbaar maken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, horen wij dat graag en hopen dit met elkaar op te lossen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ons kun je per mail bereiken via [email protected] of telefonisch 072-743 39 56.

Onze functionaris gegevensbescherming is Ruud Bos. Hij is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Mocht je een vraag of verzoek hebben kun je hem per mail bereiken via [email protected] of telefonisch 072-743 39 56.

Wijziging van de privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, zullen we ook onze privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Cookies

Wij maken – net als bijna alle andere websites in de wereld – gebruik van cookies, omdat we daarmee de manier waarop je onze website gebruikt kunnen meten. Zo weten wij waar je op klikt, maar vooral ook waar je niet op klikt. Dat is voor ons belangrijke informatie, waarmee we de website kunnen verbeteren. Voor jou is het gebruik van cookies ook gemakkelijk. Zo hoef je bijvoorbeeld niet opnieuw je gegevens in te vullen als je dat al eens hebt gedaan.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd. Het bestandje wordt door je browser op je computer opgeslagen.

Weigeren of verwijderen van cookies
Wil je liever niet dat er cookies worden geplaatst op je computer? Of wil je alle cookies verwijderen? Dat kunt je regelen op het instellingenscherm van uw browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc.).