Subsidies en financiering VvE’s

Aan sommige energiebesparende maatregelen hangt een prijskaartje. Soms een klein bedrag, soms iets groter. Hoe betaal je dat? Gebruik je je spaargeld, sluit je een speciale lening af of is er misschien financiële hulp voor je beschikbaar? Op deze pagina vind je informatie over de gemeentelijke én landelijke subsidies en regelingen waar je als VvE gebruik van kunt maken. Zo verlaag je de kosten van het verduurzamen van je woning.

VvE Energiebespaarlening Warmtefonds

Waarvoor?

 • Dak-, vloer- en gevelisolatie
 • Isolatieglas
 • Duurzame installaties, zoals warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen, CO2-gestuurde ventilatie.
 • Andere energiebesparende maatregelen
 • Maatwerk Energieadvies

Uitgegeven door:

Nationaal Warmtefonds

Subsidie Energiebesparende maatregelen

Waarvoor?

 • Isolatiemaatregelen
 • Aanvullende maatregelen
 • Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP)
 • Duurzame warmteopties en centrale aansluiting op een Warmtenet

Let op: sinds 1 januari 2023 geldt de subsidie ook voor één maatregel!

Uitgegeven door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Subsidie Handen ineen

 

Waarvoor?

 • Als je een project wil opzetten om met je buren energie te besparen, zonne-energie op te wekken of van het aardgas af te gaan
 • Deze subsidie is voor onderzoeks-, advies- en proceskosten

Uitgegeven door:

Gemeente Zoetermeer

Subsidie Onderzoek en Advies Verduurzaming

Waarvoor?

 • Onderzoeken en adviezen
 • Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP)
 • Procesbegeleiding bij het besluitvormingsproces

Uitgegeven door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Subsidie Oplaadpuntenadvies

Waarvoor?

 • Advieskosten voor het aanleggen van 1 of meer oplaadpunten voor elektrische auto’s

Uitgegeven door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Subsidie Duurzame Energie (ISDE)

Waarvoor?

 • Kleinschalige windturbines

 Uitgegeven door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 

Subsidie Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

 


Waarvoor?

 • Zonnepaneleninstallaties

Uitgegeven door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Deze regeling gaat per 1 maart 2024 weer open.

Subsidie Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

Waarvoor?

 • Energiebesparende maatregelen
 • Onderhoudsmaatregelen
 • Energieadvies
 • Voor particuliere verhuurders of institutionele beleggers die één of meerdere huurwoningen, al dan niet in een VvE, willen verduurzamen.

Uitgegeven door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Subsidie Aardgasvrije Huurwoning voor gemengde VvE’s


Waarvoor?

 • Aansluiting op het Warmtenet
 • Aanpassingen in het pand om van het gas af te kunnen gaan

Uitgegeven door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Subsidie Klimaatadaptatie

 

 

Waarvoor?

 • Groene daken
 • Regenwateropvang
 • Tegels vervangen door groen
 • Andere klimaatadaptieve maatregelen


Uitgegeven door:

Hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard

 

Subsidie Procesondersteuning Opschaling Renovatieprojecten (SPOR)

Waarvoor?

 • Voor het inhuren van een procesondersteuner voor een gezamenlijk renovatieproject van meerdere woningeigenaren

 

Uitgegeven door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)