Subsidies en financiering VvE’s

Aan sommige energiebesparende maatregelen hangt een prijskaartje. Waar betaal je het van? Gebruik je spaargeld of sluit je een lening af? Kijk of er subsidies zijn om de kosten omlaag te brengen. Op deze pagina vind je informatie over de gemeentelijke en landelijke regelingen waar je gebruik van kan maken.

VvE Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds

Lening voor:

 • Dak-, vloer- en gevelisolatie
 • Isolatieglas
 • Duurzame installaties, zoals warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen, CO2-gestuurde ventilatie.
 • Andere energiebesparende maatregelen
 • Maatwerk Energieadvies

Van: Nationaal Warmtefonds

SVVE – Energiebesparende maatregelen voor VvE’s

Subsidie voor:

 • Isolatiemaatregelen
 • Aanvullende maatregelen
 • Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP)
 • Duurzame warmteopties en centrale aansluiting op een Warmtenet

Let op: sinds 1 januari 2023 geldt de subsidie ook voor één maatregel!

 

Subsidie handen ineen

 

 

Subsidie voor:

 • Procesbegeleiding

Van: Gemeente Zoetermeer

SVVE – Energieadvies voor VvE’s

Subsidie voor:

 • Energieadvies
 • Procesbegeleiding

Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)

Van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

SVVE – Oplaadpuntenadvies voor VvE’s

Subsidie voor:

 • Advieskosten

Van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

ISDE – Investeringssubsidie Duurzame Energie voor VvE’s

Subsidie voor:

 • Zonnepaneleninstallaties
 • Kleinschalige windturbines

 Van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 

SCE – Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking voor VvE’s

Exploitatiesubsidie voor:

 • Zonnepaneleninstallaties

Van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Deze regeling is tijdelijk gesloten en gaat naar verwachting in 2024 weer open.

SVOH – Subsidieregeling verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen

Subsidie voor:

 • Energiebesparende maatregelen
 • Onderhoudsmaatregelen
 • Energieadvies

Van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

SAH – Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoning voor gemengde VvE’s

Subsidie voor:

 • Aansluiting op het Warmtenet
 • Inpandige aanpassingen om van het gas af te kunnen gaan

Van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie

Subsidie voor:

 • Groene daken
 • Regenwateropvang
 • Tegels vervangen door groen
 • Andere klimaatadaptieve maatregelen


Van: Hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard