Werkgroep Koepeltjesbuurt Meerzicht

Lemsterland, Zoetermeer, Nederland

De koepeltjesbuurt – 99 koepelwoningen en 17 tentdakwoningen – bestaat alweer 50 jaar. Met subsidie van de gemeente onderzoeken drie bewoners, verenigd in een werkgroep, hoe ze de huizen energiezuiniger kunnen maken. Tijdens bijeenkomsten delen ze het geleerde met buurtbewoners!

De Werkgroep Groen & Duurzaam begon als een groepje mensen dat leuke dingen voor kinderen en buren organiseerde. Drie bewoners, Elke de Jong, Ineke Boogerman-Be en André Noordermeer, richten zich nu op duurzaamheid. Ineke: ‘Onze huizen staan in een parkachtige omgeving zonder parkeerplaatsen voor de deur. Onze auto’s staan op speciale parkeerdekken waarvoor een vereniging is opgericht. Tijdens een vergadering van deze vereniging bespraken we niet alleen het onderhoud van de garages, maar ook leuke activiteiten en duurzaamheid. Mensen wilden meer weten over dat thema, dus hebben we de Werkgroep Groen & Duurzaam opgericht.’

Vragen over verduurzaming

‘Eind 2022 presenteerden we onze plannen aan de vereniging. We hadden de tijd mee, omdat de prijs voor gas op dat moment naar ongekende hoogte was gestegen en iedereen bezig was de energierekening omlaag te krijgen’, licht Ineke toe. ‘De een was bezig met dakisolatie, de ander met een warmtepomp.’ Elke de Jong vult aan: ‘We merkten tijdens de vergadering dat er veel aandacht en betrokkenheid van bewoners was voor duurzaamheid. Toen we vroegen om ervaringen op het gebied van verduurzaming te delen, meldden zich steeds meer mensen voor meer informatie over het onderwerp. Dat konden we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan.’

Aan de slag

Elke en Ineke bezoeken altijd nieuwe bewoners in de wijk. Zo kwamen ze in contact met André Noordermeer die opperde om een forum over duurzaamheid op te richten. ‘Ik vroeg me af hoe we het beste met onze bewoners zouden kunnen communiceren. Er is een buurtapp waar veel bewoners lid van zijn, maar dat gaat vaak over van alles en nog wat. Bovendien verdwijnt je onderwerp op zo’n medium al snel uit het zicht. Ik wilde juist een medium waarop je met elkaar kan discussiëren over meerdere onderwerpen tegelijk.’ Dus besloot André, als voormalig ICT’er om een online platform te bouwen voor de hele buurt. Dat werd www.koepeltjesbuurt.nl.

Elkaar versterken

‘Het gaat op de buurtsite niet alleen over duurzaamheid hoor’, benadrukt Ineke. ‘Ook de andere buurtactiviteiten staan erop. Het duurzaam groepje is geïnspireerd omdat drie vrouwen leuke activiteiten in de buurt organiseerden en wij samen een buurt werkgroep vormden (foto rechts beneden). Dat werkt erg goed omdat we elkaar op die manier versterken.’ Zo presenteerde de werkgroep Groen & Duurzaam zich met een eigen kraam tijdens het buurtfeest ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum. ‘We kregen tijdens het feest veel positieve reacties op o  ns initiatief. Het voordeel van onze website is dat we alle informatie op een centrale plek kunnen aanbieden.’

Informeren en inventariseren

‘Met behulp van een enquête hebben we onderzocht wat bewoners al hebben gedaan en wat ze nog willen doen om duurzamer te leven. We vroegen ook of mensen expertise hebben om te delen. Met de subsidie organiseren we bijeenkomsten met experts zoals energiecoach Piet Goeijenbier van Piëzo. Ook verspreiden we flyers en laten we een student de enquêteresultaten verwerken. We willen ook een bouwkundige vragen om een of meer woningen te bekijken en daar advies over uit te brengen. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor groene daken, zonnepanelen en de aanpak van vochtproblemen bij enkele van de kenmerkende koepeltjes. De koepeltjesbuurt is een beschermd stadsgezicht van Zoetermeer dus uiteraard werken we nauw samen met de gemeente.’

Tips om op te starten

Voor bewoners met plannen voor een buurtinitiatief hebben Elke, Ineke en André nog wel een paar tips. ‘Leg persoonlijk contact met de mensen in de buurt. Dat werkt het beste. Inventariseer of mensen zelf over bepaalde kennis en expertise beschikken en probeer ze bij je plannen te betrekken. Heb je zelf vragen, zoek dan contact met DEZo of een van de energiecoaches van Piëzo en vraag de gratis energiescan aan. En als laatste: vergeet niet om de subsidie aan te vragen. Het helpt je om je plannen gestalte te geven.’

Over dit lokale initiatief

Drie bewoners, verenigd in een werkgroep, onderzoeken hoe ze de huizen in hun buurt energiezuiniger kunnen maken.
Energieloket Zoetermeer