Duurzaam ‘Receptenboek’ Landenbuurt

Drechterland, Zoetermeer, Nederland

Een ‘receptenboek’ voor bewoners, zodat ze op korte en middellange termijn aan de slag kunnen met verduurzaming. Het is een van de vele manieren waarmee Belangen Vereniging Verduurzamen Landenbuurt zoveel mogelijk bewoners in de Landenbuurt (van de wijk Meerzicht) helpt hun woningen energiezuiniger te maken.

Hans Knies, André Noordermeer en Peter Vergers timmeren hard aan de weg met hun vereniging. ‘Sinds de oprichting in 2022 zijn we meteen actief van start gegaan’, licht Knies toe. ‘We organiseerden verschillende voorlichtingsavonden met lezingen van professionals op dit gebied. Verschillende thema’s kwamen voorbij, zoals het vervangen van de Cv-installatie of stijgende energierekeningen. Daarnaast zijn we momenteel bezig met het maken van een receptenboek’, vertelt Vergers. ‘Hierin brengen we in kaart welke maatregelen bewoners kunnen treffen, waar ze de materialen het beste kunnen kopen en wat daarvan de effecten zijn.’

Vol enthousiasme Ook vroegen ze subsidie aan bij de gemeente. Die subsidie wordt onder andere gebruikt voor het oprichten van de vereniging, het financieren van drukwerk en flyers en het organiseren van bijeenkomsten. ‘Door het plotselinge overlijden van onze penningmeester – een kei in wetten, regeltjes en statuten – kwamen onze activiteiten bijna tot stilstand. Na een periode van nadenken en rust gaan we nu weer vol enthousiasme verder waar we gebleven waren.’

Verschillende woningen
In de Landenbuurt in Meerzicht zijn in totaal acht verschillende typen woningen te vinden. Naast de bekende Koepeltjeswoningen bestaat het grootste deel van de woningen uit zogenaamde Slokkerwoningen. ‘In totaal staan er 626 van dit type woningen’, legt Knies uit. ‘Daarvan zijn er door Woningbouwvereniging De Goede Woning inmiddels 214 gerenoveerd tot ‘nul op de meter’ (Een nul op de meter-woning houdt in dat een woning over het hele verbruiksjaar net zoveel energie verbruikt als er lokaal op een duurzame manier wordt opgewekt). Wij focussen ons de komende tijd op de 412 overgebleven woningen.’ Begin 2022 hebben we flyers laten drukken en verspreid onder alle 886 woningen in de Landenbuurt. ‘We ontvingen in totaal 152 reacties van mensen die lid wilden worden van ons buurtinitiatief’, vertelt Peter Vergers. Onder deze bewoners werd een enquête verspreid om te inventariseren wat de duurzaamheidsambities van de bewoners zijn en op welke termijn zij die willen uitvoeren.

Aan de slag
‘Aan de hand van de uitkomsten kunnen we de bewoners, als het gaat om ambitie, onderverdelen in drie verschillende groepen’, licht Noordermeer toe. ‘Zo is er een groep die graag aan de slag willen met simpele maatregelen die in verhouding weinig kosten met zich meebrengen. Denk daarbij aan het afkitten van naden, het aanbrengen van folie achter de verwarming en het plaatsen van tochtstrippen. De tweede groep wil wel een stap verder gaan en denkt na over spouwmuur-, vloeren dakisolatie, zonnepanelen en beter geïsoleerde ramen. De derde en laatste groep gaat voor het maximaal haalbare, zoals het installeren van een warmtepomp.’ ‘Ook hebben we in de enquête de bewoners gevraagd op welke termijn zij met verduurzamen aan de slag willen: kort, middellange of lange termijn. We richten ons voorlopig op bewoners, die op korte termijn aan de slag willen, met eenvoudige maatregelen. En op de groep die wil gaan voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen.’ vertelt Vergers. ‘En we hopen de rest van de buurt ook mee te krijgen door resultaten te laten zien en goede informatie aan te bieden.’

Tips om op te starten
Voor mensen die zelf rondlopen met plannen voor een buurtinitiatief hebben de heren nog een paar goede tips. ’Zorg dat u uw ideeën en denkwijze zoveel mogelijk deelt met een zo groot mogelijke groep bewoners.’ vertelt Knies. ‘Zoek persoonlijk contact met mensen die positief reageren op een flyer, mail of nieuwsbrief, dat werkt het beste. Maak gebruik van de subsidieregeling van de gemeente. En houd vooral vol!’ Dat laatste is volgens het drietal nodig, omdat het toch iets nieuws is voor veel mensen. ‘Dat kan niet zonder vastberadenheid en doorzettingsvermogen, daar moet u zich wel bewust van zijn.’ Als laatste tip adviseren de heren om, waar mogelijk, zoveel mogelijk aan te haken bij bestaande wijkactiviteiten. Denk dan aan een gezellige barbecue, plannen met groen van de gemeente, of andere buurtbijeenkomsten. ‘Sluit aan bij andere initiatieven en ga met iedereen in gesprek. Zo creëert u zoveel mogelijk steun.’

Over dit lokale initiatief

Energieloket Zoetermeer