Half miljoen subsidie beschikbaar voor inwoners en VvE’s om samen te verduurzamen

Publicatiedatum: september 14, 2023

De gemeente Zoetermeer maakt 550 duizend euro beschikbaar voor duurzaamheidsinitiatieven van inwoners. Zo kunnen Zoetermeerders samen met hun buren een project opzetten om te verduurzamen.

Het is niet de eerste keer dat de gemeente geld vrijmaakt voor bewoners, VvE’s en ondernemers die willen verduurzamen. Afgelopen april vond een eerste ronde plaats van de zogenoemde IREZ-subsidie, die een enorm succes bleek. Daarom is deze subsidie opgehoogd met extra budget uit het Duurzaamheidsfonds, en is het geld dat in de tweede ronde beschikbaar is, daardoor vervijfvoudigd.

Wethouder Bouke Velzen: “Een goed idee is één ding, maar daadwerkelijk gezamenlijk op te kunnen trekken, een tweede. Met deze vergoeding halen we drempels weg zodat kansrijke initiatieven net even het zetje krijgen dat ze nodig hebben. Te denken valt aan energiecafés, coördinatie van energieambassadeurs, begeleiding van buurtinitiatieven, en de vergoeding van proces- en advieskosten.”

Gericht op vier groepen
De hoogte van het budget is afhankelijk van opzet en omvang van de plannen. Er zijn vier verschillende subsidiecategorieën: Duurzame beginners (1); Duurzame doeners (2); Duurzame pioniers (3) en VvE’s (4). De vergoedingen variëren van (maximaal) 5.000,- voor bijvoorbeeld starten van een buurtplan tot (maximaal) € 50.000,- voor bijvoorbeeld een coöperatie die een hele wijk helpt met het besparen of opwekken.

De subsidie moet vóór 15 oktober 2023 worden aangevraagd. Alleen voor de VvE’s is een uitzondering gemaakt en is de sluitingsdatum later, namelijk 31 december 2024.

Informatiebijeenkomst tijdens Stadsfestival
Bewoners die aan de slag willen zijn welkom op 16 september bij de Duurzaamheidsmarkt van het Stadsfestival. Die dag is er de mogelijkheid om andere bewoners met ideeën te ontmoeten. Ook kunnen mensen informatie krijgen bij het maken van een plan van aanpak voor het aanvragen van subsidie voor uw straat, buurt of wijk.

Startschot energietransitie
Zoetermeer wil in 2040 aardgasvrij zijn. Daarom zet de gemeente nu in op duurzaamheidsplannen die inwoners kunnen ondersteunen om stappen te maken. Ook is er vanuit het rijk extra budget vrijgekomen en kunnen daarmee grote stappen gezet worden in de energietransitie. Daarvoor heeft de gemeenteraad afgelopen maandag het Programma Energietransitie vastgesteld. Het programma geeft richting aan de verduurzamingsambities van Zoetermeer en wordt in de komende maanden verder uitgewerkt.

Meer informatie
Meer informatie over de subsidie, voorwaarden, criteria en het aanmeldformulier is vanaf 14 september te vinden op zoetermeer.nl/handen-ineen.