Subsidie voor bewoners die samen verduurzamen in recordtijd vergeven Tweede ronde met meer budget dankzij duurzaamheidsfonds

Publicatiedatum: juni 13, 2023

De nieuwe subsidie voor bewoners die samen optrekken om te verduurzamen, is een enorm succes. Na een zorgvuldige selectieprocedure zijn er vijf initiatieven gekozen die de subsidie ontvangen. De eerste ronde is inmiddels gesloten, een tweede volgt na de zomer met extra budget uit het Duurzaamheidsfonds dat vorige week werd opgehoogd naar 10 miljoen euro.

De subsidie is bedoeld voor woningeigenaren die zelf de leiding nemen om hun buurt of straat te verduurzamen. De subsidie is specifiek gericht op onderzoek en proceskosten zoals het verspreiden van flyers en het organiseren van bewonersavonden. De initiatieven spelen een cruciale rol bij het betrekken van andere bewoners en het creëren van bewustwording omtrent duurzaamheid.

Tien miljoen voor Duurzaamheidsfonds

De initiatieven worden betaald uit het duurzaamheidsfonds, waar ook goed nieuws over de melden valt: vorige week stemde de raad in met een ophoging van het fonds van 7,5 naar 10 miljoen euro. Dit fonds helpt bewoners bij het maken van de juiste keuzes. Denk aan ondersteuning bij collectieve inkoopacties, stimuleren van innovatieve manieren van opwek en opslag van energie, VvE’s op weg helpen door inzicht te bieden hoe ze grootschalig onderhoud slim kunnen combineren met verduurzamen, of het aanjagen van groene daken.

Inspirerende creativiteit

Wethouder Bouke Velzen is verheugd:  “De creativiteit van deze bewoners  is werkelijk inspirerend. Door gezamenlijk op te treden en duurzaamheidsinitiatieven te ontplooien, werken we samen aan een groenere toekomst. Ik ben trots op wat ik tot nu toe heb gezien en kijk uit naar de volgende ronde. Zeker nu er nog meer budget is dankzij het ophogen van het duurzaamheidsfonds”

Trek vooral samen op

Hans van der Maas van Kopersvereniging de Vogelhoek die met succes initiatief voor zijn wijk heeft ingediend, raadt bewoners aan vooral samen op te trekken: “Dankzij de ondersteuning van de gemeente, wordt dat een stuk makkelijker gemaakt.” Zijn initiatief is te vinden op  www.energieloketzoetermeer.nl samen met alle andere geselecteerde projecten uit Palenstein, Koepeltjesbuurt, Landenbuurt en Driemanspolder.

Tweede ronde na de zomer

Na de zomer volgt een tweede subsidieronde. Tijdens een informatieavond op donderdag 14 september krijgen bewoners uitleg over de subsidie en het indienen van een aanvraag. De sluitingstermijn voor het aanvragen is 15 oktober 2023. Meer informatie over de voorwaarden zijn te vinden op zoetermeer.nl/handen-ineen. Aanmelden kan via [email protected]