VvE Belang Bestuurderscursus voor besturen van VvE’s (3 dagdelen)

Februari 2024 (exacte datum volgt)

In een driedaagse Duurzaamheidstraining worden bestuurders van actieve VvE’s opgeleid door vakspecialisten, waarna ze hun kennis toetsen aan de hand van enkele praktijkopdrachten.
De opgedane kennis stelt bestuurders in staat om weloverwogen en overtuigende argumenten ter tafel te brengen. Dit is een eerste cruciale stap om tot concrete verduurzamingsvoorstellen te komen.

Informatie