Verkiezingsdebat in Zoetermeer over klimaat, democratie en bestaanszekerheid

Woensdag 8 november is er een verkiezingsdebat in het Alfrink College in Zoetermeer aan de Werflaan 45. Het debat wordt georganiseerd door DuurSamen Zoetermeer, het Debatbureau en het Alfrink College. Politieke partijen gaan met elkaar praten over de Tweede Kamerverkiezingen die op 15 maart 2023 zijn. Enkele kandidaten die meedoen wonen zelf in Zoetermeer, zoals Berend Aptroot (VVD), Jeremy Mooiman (PVV), Frank Schoonbeek (D66) en Rob Wessels (NSC).

Klimaatverandering

Het debat gaat over drie belangrijke onderwerpen: klimaatverandering, democratie en bestaanszekerheid. Klimaatverandering gaat over hoe het weer verandert door de uitstoot van CO2. Dat is een gas dat vrijkomt als we bijvoorbeeld auto rijden of fabrieken gebruiken. CO2 zorgt ervoor dat de aarde warmer wordt. Dat heeft gevolgen voor de natuur, de dieren en de mensen. Het KNMI heeft vier scenario’s gemaakt over hoe het weer in Nederland kan veranderen door CO2. Die scenario’s laten zien dat we ons moeten aanpassen aan het weer. Bijvoorbeeld door meer water op te vangen als het hard regent. Of door minder water te gebruiken als het lang droog is.

Invloed op de politiek

Democratie gaat over hoe mensen invloed kunnen hebben op de politiek. De politiek maakt beslissingen over veel dingen die belangrijk zijn voor ons leven. Bijvoorbeeld over het klimaat, de gezondheid, het onderwijs en de veiligheid. Sommige mensen vinden dat ze te weinig invloed hebben op de politiek. Ze willen meer kunnen meepraten en meebeslissen. Vooral jongeren vinden dat belangrijk. Zij moeten straks leven met de gevolgen van de beslissingen die nu worden gemaakt. Bijvoorbeeld over het klimaat. Daarom willen sommige mensen dat jongeren meer rechten krijgen om de politiek te beïnvloeden.

Leven zonder zorgen

Bestaanszekerheid gaat over hoe mensen kunnen leven zonder zorgen. Sommige mensen hebben het moeilijk om rond te komen. Ze hebben bijvoorbeeld weinig geld, geen werk, geen huis of geen goede zorg. Dat maakt hun leven onzeker. Ze hebben ook minder kans om mee te doen aan de samenleving. Bijvoorbeeld door te sporten, te leren of te werken. Sommige mensen vinden dat de politiek meer moet doen om deze mensen te helpen. Bijvoorbeeld door ze te betrekken bij de circulaire economie. Dat is een manier van werken waarbij we minder nieuwe spullen maken en meer oude spullen hergebruiken. Dat is goed voor het milieu en voor de mensen.

Het verkiezingsdebat begint om 19:30 uur en duurt tot 21:30 uur. Iedereen is welkom om te komen luisteren en vragen te stellen. Het debat is gratis. Interesse? Meld u aan via www.duursamenzoetermeer.nl. Daarop vindt u ook meer informatie.

Programma

19:30 Opening bijeenkomst
19:40 Voorstellen van partij-kandidaten
20:00 Eerste stelling:

Politici moeten pijnlijke maatregelen nemen om zo snel mogelijk op nul CO2 uitstoot te komen.

20:25 Vragen uit de zaal over standpunten 1e stelling
20:30 Tweede stelling:

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dienen met voorrang te worden ondersteund bij de transitie naar een circulaire economie.

20:55 Vragen uit de zaal over standpunten 2e stelling
21:00 Derde stelling:

Beslissingen over klimaatbeleid moeten instemming krijgen van jongeren.

21:25 Vragen uit de zaal over standpunten 3e stelling
21:30 Vrije vragen uit de zaal
22:00 Sluiting bijeenkomst