VvE in Palenstein verduurzaamt samen

Lage reserves, en achterstallig onderhoud: erg rooskleurig zag het er niet uit voor VvE De Verdwenen Brug in Palenstein. Nu, een paar jaar later, is de situatie compleet anders. Dankzij een actief bestuur onder leiding van Marcel van Loon, wordt het complex met 136 appartementen stapsgewijs energiezuinig gemaakt en klaargestoomd voor een aardgasvrije toekomst.

Aardgasvrij
Als voorzitter van VvE zet Marcel zich sinds 2016 vol overgave in voor de verduurzaming van het grote pand. Door het vervangen van kozijnen, isoleren van dak en gevel, installeren van zonnepanelen en implementeren van vraaggestuurde ventilatiesystemen worden de appartementen flink duurzamer. Met dit project is de VvE klaar om binnen 2-3 jaar over te stappen op een warmtenet dat in de wijk wordt aangelegd. Het gebouw zal dan geheel aardgasvrij zal zijn. Marcel: “Palenstein is een van de eerste wijken in Zoetermeer die helemaal gasloos wordt. We zien dat er overal om ons heen volop wordt vernieuwd en verduurzaamd, dan wil je als VvE in de wijk natuurlijk niet achterblijven.’

Verduurzamen combineren met onderhoud
De duurzame stappen werden gecombineerd met onderhoud dat toch al moest gebeuren. En dat bleek een goede motivatie voor de VvE-leden om zich langzaam maar zeker bij de verduurzamingsplannen aan te sluiten. Marcel: ‘De bewoners bepalen uiteindelijk wat er wel of niet gebeurt. We hebben dus veel tijd gestoken in het enthousiasmeren van bewoners voor vergaderingen en het toelichten van ons plan. Waarom het zo belangrijk is om meteen te verduurzamen als je toch aan een flinke renovatie begint. Maar ook laten zien hoe onze appartementen er enorm op vooruit gaan: het wordt straks veel prettiger wonen én we krijgen een mooi energielabel.’

De aanpak
Om van start te gaan, bezocht Marcel een aantal informatieavonden van de gemeente. Marcel: ‘Daar wonnen we informatie in over het isoleren van het pand, de mogelijkheden van zonnepanelen, ledverlichting en andere duurzame ontwikkelingen. Door de gemeente zijn we in contact gekomen met een energieadviseur, die de verduurzamingsopties voor ons concreet maakte. Daarna was het tijd om te kijken hoe onze VvE er financieel voor stond. Zoals we verwachtten, bleek dat er een verhoging van de VvE-bijdrage, subsidies en leningen nodig waren om ons verduurzamingsplan te kunnen doorvoeren. Met een Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds konden we de nodige financiering krijgen. Het Nationaal Warmtefonds presenteerde bovendien overzichtelijk tijdens onze Algemene Leden Vergadering waar de winst van verduurzamen zat in combinatie met een lening. Hiermee creëerden ze draagvlak onder VvE-leden. Naast de lening hebben we gebruik gemaakt van subsidies van het Rijk, de gemeente en provincie.’

Marcel’s tips voor andere VvE’s

  • Zorg ervoor dat je financieringsplan helder is. Wat zijn de reserveringen en voor welke subsidies en regelingen komt jouw VvE in aanmerking?
  • Geef aandacht aan onderzoeken en schouwingen. Onverwachtse onderbrekingen kunnen veel tijd in beslag nemen, maar ook financieel kan je voor verrassingen komen te staan.
  • Sta stil bij wat je voor mekaar bokst! Toen ik bij de notaris de akte van geldlening ondertekende, voelde ik een geluksmomentje. Ik realiseerde me: Het zijn grote veranderingen die plaatsvinden, daar mag je écht trots op zijn.