VvE in Palenstein verduurzaamt samen

Als je als Vereniging van Eigenaren het verschil wilt kunnen maken is het belangrijk als je draagvlak onder de leden hebt. Zij bepalen tenslotte  wat er precies gebeurt. Toch is het niet altijd even eenvoudig om iedereen op een lijn te krijgen en moet je soms zelfs letterlijk de deuren langs om mensen in beweging te krijgen. Maar als dat lukt dan kun je ook concrete stappen zetten waar iedereen de vruchten van plukt. In 2050 moet iedereen in Nederland overgestapt zijn van aardgas naar een duurzame energiebron. In Zoetermeer willen we dat al in 2040 hebben bereikt.

Aardgas zorgt namelijk voor CO2 uitstoot en daarmee voor opwarming van de aarde. Energiezuiniger en gezonder wonen Aardgasvrij wonen is makkelijker als er minder energie nodig is. Daarom gaan we eerst zorgen voor energiezuiniger en gezonder wonen. In de komende 20 jaar zijn er voor iedereen natuurlijke momenten om hier in mee te gaan. Eerlijk is eerlijk; in het begin was de situatie van de VVE ‘De Verdwenen Brug’ in de wijk Palenstein in Zoetermeer nou niet om over naar huis te schrijven. Er was achterstallig onderhoud, een lage maandelijkse bijdrage en daardoor waren de noodzakelijke reserveringen aan de lage kant. Er moest iets gebeuren. “Het bestuur is actief aan de slag gegaan om die situatie te verbeteren”, vertelt VvE-voorzitter Marcel van Loon. “Onze huidige beheerder bood ondersteuning bij dat proces. Inmiddels hebben we het tij weten te keren en staan we er stukken beter voor. Het achterstallig onderhoud wordt aangepakt zodat we straks weer helemaal up-to-date zijn. Als we de verbouwingen die begin 2022 starten achter de rug hebben zijn we niet alleen energiezuinig, maar ook klaar voor een toekomst zonder aardgas.” De wijk Palenstein is volop in beweging. Het is een van de eerste wijken in Zoetermeer die straks helemaal gasloos moet zijn. “Je ziet overal om ons heen dat er volop vernieuwd wordt. De wijk is een pilotwijk waarin duurzaamheid voorop staat en gas verleden tijd is. Dan wil je als VvE in die wijk natuurlijk niet achterblijven.

Daarom moesten de 136 appartementen van De Verdwenen Brug een flinke renovatie ondergaan. Een nieuwe schil waarbij vloeren, dak en buitenwanden geïsoleerd worden, mechanische ventilatie vervangen wordt, triple glas in kunststof kozijnen wordt geplaatst en zonnepanelen die energie opwekken; het is een heel pakket bij elkaar. “Als je toch gaat renoveren kun je het maar beter gelijk goed doen”, legt Marcel uit. “Vandaar dat er gekozen is om de appartementen flink te verduurzamen. Dat verhoogt niet alleen het wooncomfort binnen, maar zorgt ook voor een lagere energierekening en beter energielabel.” De gemeente bood ondersteuning bij dit proces. Alle investeringen werden verwerkt in een meerjarenonderhoudsbegroting. Hierin werden ook de energiebesparing, subsidieregelingen en energiebespaarlening verwerkt. “We kwamen uiteindelijk uit op een extra verhoging van de ledenbijdrage van gemiddeld €20,- per maand. Daar moesten de leden natuurlijk nog wel mee instemmen.” Om goed beslagen ten ijs te komen gingen Marcel en de andere leden van het bestuur letterlijk langs de deuren om hun medebewoners van de noodzaak te overtuigen en te vragen naar de Algemene Ledenvergadering te komen. Dat lukte zodat uiteindelijk een benodigde meerderheid voor de energiebesparende maatregelen, de verhoging en de vervolgstappen stemden. “Het is echt een verantwoordelijkheid die je met zijn allen moet dragen”, legt Marcel uit. “Samen neem je het besluit. Je ziet dat de regie van een VvE vaak in handen van de beheerder van een gebouw of complex ligt. Dat kan wat mij betreft eigenlijk niet. Een actieve VvE kan juist sturen op wat er wanneer moet gebeuren. Daar heb je gemotiveerde mensen voor nodig. Hetis moeilijk om zoiets in gang te zetten , maar als dat eenmaal lukt dan kun je echt stappen zetten .Het zou goed zijn als de VvE al bij de verkoop van een appartement onder de aandacht gebracht wordt.”