VBEL | Vereniging Bewonerscollectief

Groenewater 68, Zoetermeer, Nederland

VBEL ( Verenging Bewonerscollectief Energietransitie Laagbouwwoningen) vertegenwoordigt de belangen van de woningeigenaren en huurders in de Waterbuurt laagbouw (Meerzicht).

Waarom VBEL?

De gemeente Zoetermeer heeft de ambitie uitgesproken om uiterlijk in 2040 aardgasvrij te zijn. Meerzicht (onder andere de Waterbuurt) hoort bij de eerste wijken om van het aardgas af te gaan. Uiterlijk eind 2021 besluit de gemeente over de aanpak voor Meerzicht. Dit raakt zowel eigenaren als huurders.

Uitvoering van dit plan vraagt dure en complexe aanpassingen aan de woning, zowel binnen als buiten. Mogelijk verandert hierdoor het uiterlijk van de buurt.

Samen staan we sterker en kunnen we de regie in eigen hand houden. Daarom hebben we de Vereniging Bewonerscollectief Energietransitie Laagbouwwoningen (VBEL) opgericht.

  • We behartigen de belangen van de bewoners van de Waterbuurt bij Gemeente en overige instanties.
  • We zoeken samen naar de beste oplossing en financiering inclusief subsidies, zodat het voor iedereen betaalbaar is.
  • We zoeken samen betrouwbare leveranciers, zodat het werk goed wordt uitgevoerd en u niet te veel betaalt.
  • We zoeken samen naar oplossingen ten aanzien van het uiterlijk van onze buurt.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van VBEL is open voor huurders en woningeigenaren van laagbouwwoningen in de Waterbuurt. Aanmelden kan op de website van VBEL: www.vbel.org

Contact

Voor vragen kunt u het contactformulier op de website gebruiken: https://www.vbel.org/contact/

Rapporten Waterbuurt

Energieloket Zoetermeer heeft in de Waterbuurt voorbeeldwoningen doorgelicht en maatwerkadviezen opgesteld. Op deze pagina zijn de adviesrapporten te downloaden. Een maatwerkadvies geeft in stappen aan hoe je het comfort, de kwaliteit en de energieprestatie van jouw woning kunt verbeteren en hoeveel je daarmee kunt besparen op jouw energiekosten.

Vbel verduurzaamt de Waterbuurt (Meerzicht)

Over dit lokale initiatief

VBEL | Vereniging Bewonerscollectief