Klimaatadaptatie

Er wordt veel gesproken over klimaatadaptatie. Het klimaat is er al sinds het ontstaan van de aarde en verandert constant, waarom is het zo belangrijk dat wij ons hieraan aanpassen?

Het belang van ons aanpassen aan het veranderende klimaat zit in de snelheid van de veranderingen. Waar het vroeger eeuwen duurde voordat er een stijging in temperatuur zichtbaar was, duurt dat nu nog maar een decennia. Het is te laat om de verandering terug te draaien of te stoppen, we kunnen alleen proberen om de opwarming van de aarde te beperken door de uitstoot van broeikasgassen te minderen. Ook zullen we ons moeten aanpassen aan het veranderende klimaat. 

Wat merken we nu al van de klimaatverandering?

We zien vaker extremen in het weer. Langere periodes met extreem warm en droog weer en periodes met extreme regenval. De hoeveelheid neerslag in Nederland is in 110 jaar met 26% toegenomen, we kijken niet meer op van beelden van overgelopen straten en kelders. In de zomer hebben we voor langere periodes te maken met hogere temperaturen. Het lijkt erop dat elk jaar weer de records worden verbroken. Deze verhoogde kans op overstromingen, watertekort en hittestress vraagt om een aanpassing. 

Wat wordt er al gedaan aan klimaatadaptatie?

Gemeenten, waterschappen en provincies werken samen om de risico’s van weersextremen in kaart te brengen en daar de juiste oplossingen bij te zoeken. Hierbij wordt per gemeente of regio gebruik gemaakt van zogenaamde klimaatstresstesten. Zo’n stresstest brengt in beeld hoe kwetsbaar het gebied is voor extreme hitte, neerslag, droogte en overstromingen. Bij projecten zoals het herinrichten of bouwen van een wijk moet er meer rekening gehouden worden met zaken zoals groenvoorziening en regenwaterafvoer. Er wordt ingezet op meer groen voor verkoeling, betere afvoer voor regenwater en een betere ecologische balans. 

Wat kun je zelf doen aan klimaatadaptatie?

Als energieloket focussen wij ons op het beperken van de CO2 uitstoot. In de komende periode geven we aandacht aan klimaatadaptatie en specifiek aan de dingen die je zelf kunt doen om je directe woonomgeving aan te passen. In verschillende artikelen vertellen we je over het belang van groen, hoe je je huis koeler kunt houden in de zomer en hoe je kunt helpen bij het voorkomen van overlast bij extreme regenval.