Chateau Floriade – PRS hout

Perobahout, Zoetermeer, Nederland

Bewoners in de Houtbuurt hebben besloten samen hun woningen de komende jaren te verduurzamen en van het gas af te gaan. Er speelden vragen bij de bewoners van Chateau Floriade over energiebesparing. Het bestuur heeft dit opgepakt en heeft samen met energiecoöperatie DEZo de verduurzaming in gang gezet!

Bewoners in de Houtbuurt hebben besloten samen hun woningen de komende jaren te
verduurzamen en van het gas af te gaan. Er speelden vragen bij de bewoners van Chateau Floriade over energiebesparing. Het bestuur heeft dit opgepakt en heeft samen met energiecoöperatie DEZo de verduurzaming in gang gezet!

Chateau Floriade
De Houtbuurt in Rokkeveen heeft een bijzondere geschiedenis. De bouw ervan viel samen met het ontwerp voor het Floriadeterrein. Met de toepasselijke naam – Chateau Floriade – werd de
bewonersvereniging van de Houtbuurt 30 jaar geleden opgericht om de belangen van de buurt te behartigen toen de wijk nog in aanbouw was.

Veel mogelijk met label B
De woningen in de Houtbuurt hebben standaard energielabel B. Dat betekent dat er veel mogelijkheden zijn voor energiebesparing. Daarnaast kunnen de woningen geschikt gemaakt worden voor aardgasvrije verwarming. ‘Dat biedt heel veel kansen’, aldus Fred Zoller, voorzitter van de bewonersvereniging.

Meer buren doen mee
Fred: ‘Onze eigen vereniging telt ongeveer 50 huishoudens. Omdat mensen samen meer kunnen bereiken, hebben we ook andere straten in de Houtbuurt benaderd. Simpelweg door een brief in de bus te gooien.’ Dat leidde tot veel enthousiasme uit andere straten: uiteindelijk deden bewoners uit Pangahout, Perobahout, Plataanhout, Raminhout en Resakhout mee. In samenwerking met Duurzame
Energiecoöperatie Zoetermeer (DEZo), en met ondersteuning van de gemeente, werd onderzocht welke duurzame stappen genomen konden worden. Door middel van energiescans kwamen we uit op vijf woningtypen met verduurzamingsmaatregelen voor elk type’, aldus Fred.

Bijeenkomst met 50 mensen
De scanresultaten met bijbehorende conclusies over woningverbetering en aardgasvrije verwarming werden gepresenteerd op een bijeenkomst. Hier kwamen 50 bewoners op af. Zij gingen in groepjes – per woningtype – aan de slag met het verzamelen van de wensen, ervaringen en vragen over verduurzaming. Het ging niet alleen over wat er nodig is, maar ook over hoe ze dit samen konden aanpakken en het doen van verder onderzoek.

Hoe nu verder?
‘We gaan nu samen kijken hoe verder. Het idee is om eerst stap voor stap de verbeterpunten op te pakken. Die zijn vrij overzichtelijk. Denk hierbij aan aanpak van kozijnen, nieuwe ventilatiesystemen en
isolatie van kruipruimtes. Daarnaast kunnen we dus ook daadwerkelijk van het gas af, maar daarvoor is meer onderzoek nodig. Veel bewoners hebben aangegeven hier positief tegenover te staan. Dit pakken we ook op en dat kan een mooie volgende stap worden.’

Over dit lokale initiatief

Energieloket Zoetermeer