26 Turven

Turfschipkade, Zoetermeer, Nederland

Een aantal jaren geleden heeft vereniging de 26 Turven een commissie opgericht ‘De Turven van het gas af’. Mede dankzij de gemeentelijke subsidie ‘Handen ineen’ draaien er nu twee pilots in de buurt. Ben en Arnold delen graag hun ervaringen.

Toen Ben en Arnold met hun plannen rondliepen voor een energiebesparende aanpassing op de
warmtepompinstallatie kregen ze in eerste instantie weinig medewerking om deze ook daadwerkelijk te realiseren. Mede dankzij de gemeentelijke subsidie ‘Handen ineen’ draaien er nu twee pilots. Beide bewoners van De Turven, een buurt die 26 woningen telt, delen graag hun ervaringen.

Een aantal jaren geleden heeft vereniging de 26 Turven een commissie opgericht ‘De Turven van het gas af’. Ben vertelt: ‘Ik heb mijzelf gelijk hiervoor opgegeven, omdat ik al 10 jaar in een ander team zat dat panden met een beschermde status in de Binkhorst energieneutraal probeerde te maken. In die periode heb ik onder andere veel samengewerkt met Ronald de Kloe van Roscotroni, een bedrijf dat gespecialiseerd is in domotica-oplossingen. We hebben destijds heel veel kennis opgedaan en er is een mooi plan uit voortgekomen.’

Kennis uit binnen- en buitenland
Toen de 26 Turven in beeld kwam, werd gelijk Ronald benaderd. ‘Ronald bedacht om bestaande elementen aan elkaar te koppelen met aansturing van domotica: een soort computer waarin diverse
processen automatisch geregeld worden. Om alles goed te ontwikkelen hebben we eerst informatie ingewonnen bij diverse kenniscentra in binnen- en buitenland en zijn tot een mooie oplossing gekomen. We probeerden subsidie te krijgen, maar dat mislukte (op de warmtepomp na). Toen
besloten we alles maar zelf te financieren’, aldus Ben.

Drie keer zoveel rendement
De zonnepanelen leveren energie aan de warmtepomp, die daarna energie levert aan een drukvat
van 500 liter, gevuld met een PCM-elementen. PCM staat voor Phase Change Materials. Dit zijn materialen die van vorm veranderen (vast naar vloeibaar en andersom) en daarbij energie kunnen opslaan en afgeven. Dit PCM-materiaal levert ruim drie keer zoveel rendement als een vat met water.
De domotica (computer) regelt met behulp van zo’n twintig meetpunten en een aantal geregelde kranen de juiste doorstroming en temperatuur van het water. Het buffervat werkt eigenlijk als een vliegwiel en kan ook alle warmtepieken opvangen, zodat de warmtepomp vaak uitstaat en alleen rustig draait als er extra warmte nodig is. De pomp gaat zo langer mee.

Enige in zijn soort
‘Toen deze installatie klaar was hebben we weer contact met de gemeente Zoetermeer gezocht. Dit keer waren ze enthousiast en kregen we een pionierssubsidie om een tweede systeem te ontwikkelen met modulaire vaten. Die zijn nog niet te koop, dus ontwikkelen we die nu zelf. De modulaire vaten kunnen ook op zolder geplaatst worden, in tegenstelling tot ons eerste systeem’. De installatie zoals hij bij Ben thuis staat, is de enige in zijn soort in Nederland. ‘Verschillende materialen voor de installatie die we bedacht hadden waren hier niet te koop. Die hebben we uit het buitenland gehaald.’

Met de commissie ‘Turven van het gas af’ is een subsidie aangevraagd om het samen verduurzamen van de woningen vorm te geven. ‘Dankzij een vragenlijst die buren hebben ingevuld, hebben we inzicht gekregen in de verschillen in woningen en bewoning’, vertelt buurtgenoot Arnold. ‘We
hebben hierna vier verschillende woningen getypeerd die als voorbeeld dienen. Ronald en een architect nemen deze vier woningen samen onder de loep en geven verduurzamingsadvies.’

Net dat extra zetje
Ben en Arnold waren dankzij hun warmtepompplannen al in gesprek met de gemeente om alle mogelijkheden te bekijken. Zo hoorden ze van de subsidie ‘Handen ineen’. ‘We zijn blij dat de
gemeente net dat extra zetje kan geven om plannen van de grond te krijgen. Omdat onze plannen zo uniek zijn, waren ze bereid een speciale pionierssubsidie toe te kennen.’ Voor initiatiefnemers die alleen nog maar plannen hebben adviseren de heren te zorgen dat deze schaalbaar zijn en vooral vol te houden. ‘Je zult je neus een paar keer stoten, maar uiteindelijk krijg je toch gehoor.’

Over dit lokale initiatief

Energieloket Zoetermeer