Geleidelijke afschaffing salderingsregeling vanaf 2023

Minister Wiebes heeft de knoop doorgehakt, de salderingsregeling van zonnepanelen wordt geleidelijk afgebouwd. Hoe dat in zijn werk gaat is ook al bekend: eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023 ieder jaar 9% minder salderen zodat er in 2031 niet meer gesaldeerd kan worden.

Het kabinet verwacht dat het voor huishoudens financieel aantrekkelijk blijft om te investeren in zonnepanelen en met deze afbouwregeling wordt tegelijkertijd overstimulering van energieopwekking voorkomen. Energiebesparing door woningisolatie is immers ook van groot belang in de energietransitie. Volgens minister Wiebes pakt zo de energietransitie voor de belastingbetaler niet duurder uit dan nodig.

Waarom wordt de salderingsregeling afgebouwd?

De salderingsregeling kost de overheid veel geld, maar is bedoeld om de investering in zonnepanelen om zo het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Naast het feit dat de overheid door deze regeling minder energiebelasting ontvangt, moet ze ook investeren in de elektriciteitscentrale: deze zijn voor eenrichtingsverkeer ingericht, namelijk van de centrale naar de woning. Maar door de salderingsregeling gaat er steeds meer energie op en neer: tweerichtingsverkeer. En dat vergt aanpassing.

Wat betekent dit voor jou?

Eigenlijk niet zo veel. Alleen dat de terugverdientijd van zonnepanelen omhoog gaat. Maar je blijft nog steeds profiteren van een goed financieel rendement.

Door de nieuwe regeling wordt het interessanter om accu’s te plaatsen en je eigen stroom op te slaan, of om nog bewuster met energie om te gaan: apparaten overdag aan wanneer de zon schijnt en niet meer in de avond.