Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer (DEZo)

Door en voor inwoners van Zoetermeer. Samen op weg naar energieneutraal!

Wat we doen? Als inwoners van Zoetermeer zetten wij ons in voor een duurzame leefomgeving. Wij vinden dat een duurzame omgeving alleen tot stand kan komen als inwoners van Zoetermeer, het (lokale) bedrijfsleven en de gemeente samenwerken. Daar maken wij ons sterk voor! We helpen inwoners van Zoetermeer, bedrijven en overheden bij het energie neutraal maken van woningen, bedrijfspanden en publieke gebouwen. Dat draagt bij aan onze CO2 neutrale leefomgeving.  

Ontwikkelen van duurzame energiebronnen

Op het dak van de Pelgrimshoeve hebben we sinds 2015 een zonnepark onder onze hoede. Momenteel zijn we met gemeente en andere organisaties in Zoetermeer in gesprek over het beschikbaar stellen van daken voor zogenoemde postcoderoos-projecten;  Inwoners die zelf geen geschikt dak hebben of hun woning huren kunnen via zonnepanelen op een groter dak in het hart van de wijk (postcodegebied)  toch ‘eigen’ zonnepanelen gebruiken voor het opwekken van hun eigen elektriciteit.

Informeren over duurzame energie besparen en opwekken

Op het gebied van voorlichting organiseren we Energiecafés waar steeds een ander thema behandeld wordt. Op voorlichtingsavonden promoten we onze collectieve zonneparken en werken we samen aan activiteiten in de stad, onder andere met Stichting DuurSamen Zoetermeer.

Campagnes voeren om woningen te verduurzamen

We helpen inwoners van Zoetermeer bij het verbeteren van hun woning door middel van projecten en actiecampagnes zoals ‘Seghwaert maakt vaart’ waar we via wijkverenigingen met mensen in contact komen over de mogelijkheden van zonnepanelen op uw eigen of een ander dak. Hiervoor ontvangen we subsidie van de gemeente Zoetermeer.

Buurtinitiatieven ondersteunen

We helpen buurtinitiatieven bij het opstarten van hun initiatief. Naast kennisoverdracht kunnen we ook (financieel) ondersteunen bij het organiseren van bijeenkomsten of het regelen van promotiemateriaal.

Participeren in de energietransitie

We denken en werken mee bij projecten van de overheid op gemeentelijk en landelijk niveau. Participatie zien we niet alleen als inspraak maar ook als actief meedenken en samen uitvoeren van concrete projecten.

Over dit lokale initiatief

Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer (DEZo)