Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer (DEZo)

Door en voor inwoners van Zoetermeer. Samen op weg naar energieneutraal!

Wat we doen? Wij zetten ons in voor een gezonde leefomgeving binnen de gemeentegrenzen van Zoetermeer. Ons doel is om een bijdrage te leveren aan een CO2 neutraal Zoetermeer in 2030! Om dat te bereiken zijn we actief met onderstaande activiteiten:

Ontwikkelen van duurzame energiebronnen

Op het dak van de Pelgrimshoeve hebben we sinds 2015 een zonnepark in productie. Momenteel zijn we met gemeente en andere organisaties in Zoetermeer in gesprek over het beschikbaar stellen van daken voor postcoderoosprojecten. Inwoners die geen geschikt dak hebben of hun woning huren kunnen met een postcoderoosproject toch ‘eigen’ zonnepanelen ‘hebben’ voor het opwekken van hun eigen elektriciteit.

Informeren over duurzame energie besparen en opwekken

Op het gebied van voorlichting organiseren we Energiecafés waar steeds een ander thema behandeld wordt. Op voorlichtingsavonden promoten we onze collectieve zonneparken en helpen we bij de organisatie van onder andere DuurSamen Zoetermeer.

Campagnes voeren om woningen te verduurzamen

We helpen inwoners van Zoetermeer bij het verbeteren van hun woning door middel van projecten als ‘Seghwaert maakt vaart’ waar we via wijkverenigingen met mensen in contact komen. Hiervoor ontvangen we subsidie van de gemeente Zoetermeer.

Over dit lokale initiatief

Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer (DEZo)