Belangengemeenschap Driemanspolder | BGD

Amaliaplaats 2713, Zoetermeer, Nederland

De BGD behartigt de belangen van de bewoners van de BOB-woningen (laagbouw) in de wijk Driemanspolder. De belangen kunnen gaan om veiligheid in de wijk, zorg en welzijn en onderhoud en verduurzaming.

Een aardgasvrij Zoetermeer in 2040 is de ambitie. Driemanspolder hoort bij de eerste wijken die (collectief en individueel) van het aardgas af gaan. De BGD staat in nauw contact met de gemeente over deze opgave.

De werkgroep verduurzaming/energietransitie van de BGD heeft een plan uitgewerkt. Op basis van een technisch onderzoek bij twee BOB-woningen zal een uitgebreid en gedetailleerd advies beschikbaar komen voor eigenaren, hoe hun woning optimaal geïsoleerd kan worden en hoe buurtgenoten zich kunnen voorbereiden op gasloos verwarmen.

De bedoeling is om elkaar (leden) te helpen om in ieders eigen tempo te werken aan de verduurzaming. De gemeente heeft toegezegd dit onderzoek te betalen, omdat hiermee ervaring wordt opgedaan hoe particuliere eigenaren goed ondersteund kunnen worden in de energietransitie.

Zijn er kosten aan verbonden aan het initiatief?

Bewoners van de zogeheten BOB-woningen in de Driemanspolder in Zoetermeer kunnen lid worden. Ongeveer 85% van de huishoudens van deze woningen is nu lid. Het lidmaatschap kost € 5,- per jaar.

Contact

Heeft u vragen over het initiatief of wilt u zich aansluiten? Neem dan contact op met BGD via:

079-3166247 tussen 19.00 u en 20.30 u (inspreken antwoordapparaat is mogelijk)
[email protected]

Over dit lokale initiatief

Samen verduurzamen van BOB-woningen in een gezonde, veilige, sociaal hechte wijk
Energieloket Zoetermeer