VvE Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds

Lening voor:

  • Dak-, vloer- en gevelisolatie
  • Isolatieglas
  • Duurzame installaties, zoals warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen, CO2-gestuurde ventilatie.
  • Andere energiebesparende maatregelen
  • Maatwerk Energieadvies

Van: Nationaal Warmtefonds

Met een Energiebespaarlening van het Warmtefonds sluiten VvE’s tegen een lage rente en gunstige voorwaarden een lening met een looptijd van 5, 10 of  20 jaar af voor energiebesparende maatregelen.  Voor een Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP) is er een lening met een
looptijd van 30 jaar beschikbaar.

Zo kunnen maatregelen meteen genomen worden, ook als er niet voor gespaard is.

De totale lening bedraagt minimaal € 25.000 per VvE en maximaal € 33.000 per appartementsrecht. Voor een ZEP pakket bedraagt het maximaal te lenen bedrag € 65.000 per appartementsrecht.

Klik hier voor meer informatie en voorwaarden