SVVE – Energieadvies voor VvE’s

Subsidie voor:

  • Energieadvies
  • Procesbegeleiding

Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)

Let op:
– u vraagt de subsidie achteraf nadat het advies is uitgebracht aan.

Subsidie voor een Energieadvies voor VvE’s  dat inzichtelijk maakt welke maatregelen de VvE kan nemen, wat de kosten hiervan zijn en wat het aan besparing oplevert.

Deze subsidie kan voor 3 situaties worden aangevraagd

  • Energieadvies zonder een besluit tot investeren
  • Energieadvies met procesbegeleiding en een besluit tot investeren
  • Energieadvies met een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en eventueel procesbegeleiding


Klik hier voor meer
informatie en voorwaarden

Van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)