Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie

Subsidie voor:

  • Groene daken
  • Regenwateropvang
  • Tegels vervangen door groen
  • Andere klimaatadaptieve maatregelen

Let op: u vraagt de subsidie aan vóór het uitvoeren van de maatregelen

De 3 waterschappen die in de gemeente Zoetermeer actief zijn willen de stad voorbereiden op de gevolgen van extreem warm en nat weer. Daarom stellen zij subsidies beschikbaar voor verschillende klimaatadaptieve maatregelen.

Denk hierbij aan:

  • het aanleggen van groene daken
  • het opvangen van regenwater
  • het afkoppelen van daken en terreinen van de riolering en
  • tegels vervangen door planten

De postcode of locatie bepaalt onder welk waterschap de VvE valt.

Klik hier voor meer informatie over Hoogheemraadschap van Delfland

Klik hier voor meer informatie over Hoogheemraadschap van Rijnland

Klik hier voor meer informatie over Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard


Van: Hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard