Microsubsidie isolatie voor woningeigenaren en huurders Zuid-Holland

Particuliere woningeigenaren en huurders in de provincie Zuid-Holland kunnen subsidie krijgen als zij in hun woning energiebesparende maatregelen treffen. De WOZ-waarde (als het om een eigen woning gaat) mag dan echter niet hoger zijn dan €250.000. Gaat het om een huurwoning dan moet de huur lager zijn dan €950 per maand.

Bedrag

De maximale subsidie voor particulieren bedraagt €3.000

 

Belangrijkste voorwaarden

Voor particulieren (natuurlijke rechtspersonen) is het mogelijk om subsidie aan te vragen. 

  • Subsidie kan alleen achteraf worden aangevraagd.
  • Subsidie is mogelijk voor een maatwerkadvies gericht op verduurzaming van de woning. Een maatwerkadvies wordt tot €300 voor 100% vergoed.
  • Subsidie is ook mogelijk voor het nemen van besparingsmaatregelen (vooral isolatiemaatregelen). De hoogte van de subsidie is 75% van de werkelijke kosten van de energiebesparende maatregelen. De maximum subsidie is €3.000 en de minimale subsidie is €300.
  • Het kan gaan om een huurwoning of een eigen woning, de aanvrager moet de woning wel zélf bewonen.
  • Bij een huurwoning mag de kale maandhuur niet hoger zijn dan €950. Gaat het om een eigen woning dan geldt een maximale WOZ-waarde van €250.000 (peildatum januari 2020)

 

Meer informatie en alle voorwaarden van deze subsidieregeling staan op de website van de aanbieder onder het kopje ‘Microsubsidie voor particulieren (huurders en huiseigenaren)’.

Let op: De subsidiepot voor VvE’s en (sport-)verenigingen is leeg, maar dit geldt dus niet voor de microsubsidies voor particulieren!