Subsidie handen ineen

Initiatievenregeling Energietransitie Zoetermeer voor VvE’s

Subsidieregeling handen ineen voor VvE’s als zij:
1.  Eerder een maatwerkadvies en/of een Quickscan door een gecertificeerd energieadviesbureau hebben laten uitvoeren en
2. Een ALV-besluit hebben genomen om met de uitwerking van minimaal 2 maatregelen aan de slag te gaan en een procesbegeleider in te huren die hen ondersteunt tijdens het hele proces in de aanloop naar de definitieve besluitvormende vergadering.

 

Van: gemeente Zoetermeer