Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor woningisolatie (glas, dak, vloer, muur, gevel), duurzame energieopwekking (zonneboiler of warmtepomp) en voor aansluiting op een warmtenet.

Om in aanmerking te komen voor een isolatiesubsidie, moet je voor minimaal 2 maatregelen subsidie aanvragen. Dat mag een tweede isolatiemaatregel zijn, maar ook een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting een op het warmtenet.

De subsidie voor een warmtepomp, zonneboiler of warmtenet-aansluiting hoef je niet in combinatie met een tweede maatregel aan te vragen.

Er zijn bepaalde technische eisen waaraan de isolatiemaatregel of de installatie moet voldoen. Deze eisen staan op zogeheten maatregelenlijsten of apparatenlijsten.

Je moet de aanvraag indienen binnen een jaar na het uitvoeren van de eerste maatregel. 

Subsidiebedragen isolatie

Vanaf 1 januari 2022 bedraagt de ISDE-subsidie voor isolatiemaatregelen, (hybride) warmtepompen (met een vermogen groter dan 1 kW) zonneboilers en warmtenet-aansluitingen ongeveer 30% van de kosten. 

Let op: Voor alle maatregelen die je in 2021 hebt uitgevoerd, bedraagt de subsidie 20% van de kosten. Als je in november 2021 je dak hebt geïsoleerd en in februari 2022 je gevel hebt geïsoleerd, kun je voor beide maatregelen in één een keer subsidie aanvragen. Voor de maatregel die je in 2021 uitvoerde (dakisolatie) krijg je dan 20% subsidie en voor de maatregel die je in 2022 uitvoerde krijg je 30% subsidie.

Bekijk de subsidietarieven voor 2022. Hier zie je ook wat de minimale oppervlakte is, waarvoor je subsidie kunt aanvragen.

Je kan ook subsidie krijgen voor een isolerende voordeur of achterdeur, als onderdeel van de subsidie voor isolatieglas.

Subsidiebedragen installaties

De hoogte van de subsidie voor duurzame energieopwekking verschilt per apparaat. Bij warmtepompen met een vermogen groter dan 1 kilowatt is de subsidie ongeveer 30% van de kosten. Voor andere apparaten en installatie krijg je ongeveer 20% subsidie. Ook moet het apparaat voldoen aan enkele voorwaarden. Een complete lijst van de vergoedingen per apparaat vind je op rvo.nl. Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om vloer- en bodemisolatie te combineren om aan de isolatiewaarde-eis te voldoen.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je bent eigenaar van de woning en je woont er zelf (je hebt de woning dus niet verhuurd).
 • Als je subsidie voor isolatie aanvraagt, moet je minimaal twee isolatiemaatregelen uitvoeren, of één isolatiemaatregel combineren met de installatie van een warmtepomp/zonneboiler/aansluiting op een warmtenet. Bij aanschaf van een warmtepomp/zonneboiler/warmtenet hoef je geen tweede maatregel te nemen. Je kunt dus subsidie aanvragen voor:
  • installatie van 1 warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.
  • het uitvoeren van 1 isolatiemaatregel (of meerdere) in combinatie met 1 warmtepomp/zonneboiler/aansluiting op een warmtenet.
  • het uitvoeren van 2 isolatiemaatregelen (of meer), waarbij je kunt kiezen uit: dakisolatie, spouwmuurisolatie, gevelisolatie (binnen of buiten), vloer- of bodemisolatie, plaatsen HR++ glas of triple glas.
 • De isolatiemaatregelen voldoen aan de vereiste isolatiewaarden en aan het vereiste minimum aantal vierkante meters.
 • Je vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen uitgevoerd zijn.
 • Je doet de aanvraag binnen een jaar na het uitvoeren van de eerste maatregel.
 • Je mag 1x een aanvraag doen voor een type isolatiemaatregel (1x spouw, 1x glas, etc).
 • Je krijgt alleen subsidie voor het nemen van energiebesparende maatregelen in een bestaande woning. Je krijgt geen subsidie voor een nieuwe aanbouw of nieuwbouwwoning.
 • Je krijgt alleen subsidie voor maatregelen die je laat uitvoeren door een deskundig bedrijf en niet voor maatregelen die je zelf uitvoert. Het bedrijf moet als bouwbedrijf/installateur zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel.
 • Vermeld in de aanvraag de ‘meldcode’ van het product of isolatiemateriaal dat je hebt gekocht. Vraag de installateur om de meldcode. Of kijk in de offerte welke materialen van welk merk met welke dikte of Rd waarde gebruikt worden. Zoek vervolgens in de lijst de bijbehorende meldcode op. Kom je er echt niet uit, dan kun je meldcode ‘overig’ invullen. Maar de behandeling van je subsidieaanvraag gaat dan veel langer duren.
 • Er zijn ook gemeentes en provincies die subsidie geven voor isolatiemaatregelen. Als je ISDE-aanvraag op of na 21 april 2021 hebt ingediend, mag je voor dezelfde maatregelen een ISDE subsidie aanvragen én een lokale subsidie (van een gemeente, provincie of waterschap). Heb je je ISDE aanvraag vόόr 21 april 2021 ingediend, dan heb je geen recht op de ISDE-subsidie als jij -of een vorige eigenaar- al een andere subsidie voor dezelfde soort maatregel heeft gekregen.
 • Verder mag je de subsidie combineren met een energiebespaarlening of extra hypotheekruimte voor energiebesparing (dat is een extra lening via je hypotheek).

Kijk voor alle voorwaarden en details op de website van de aanbieder van deze subsidie.