Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor woningisolatie (glas, dak, vloer, muur, gevel), duurzame energieopwekking (zonneboiler of warmtepomp) en voor aansluiting op een warmtenet.

Om in aanmerking te komen voor een isolatiesubsidie, moet je voor minimaal 2 maatregelen subsidie aanvragen. Dat mag een tweede isolatiemaatregel zijn, maar ook een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting een op het warmtenet.

De subsidie voor een warmtepomp, zonneboiler of warmtenet-aansluiting hoef je niet in combinatie met een tweede maatregel aan te vragen.

Er zijn bepaalde technische eisen waaraan de isolatiemaatregel of de installatie moet voldoen. Deze eisen staan op zogenaamde maatregelenlijsten of apparatenlijsten.

Je moet de aanvraag binnen een jaar na het uitvoeren van de eerste maatregel doen. Je kan ook subsidie krijgen voor isolatiemaatregelen die je in 2020 hebt laten aanbrengen, maar ook dan geldt de aanvraagtermijn van een jaar na de eerste maatregel. De warmtepomp en zonneboiler tellen alleen mee als die na 30-6-2020 zijn geplaatst. Een aansluiting op een warmtenet moet op of na 1-1-2021 zijn gemaakt.

Subsidiebedragen isolatie

Let op: De ISDE-subsidie voor isolatiemaatregelen en (hybride) warmtepompen met een vermogen groter dan 1 kW gaat vanaf 1 januari 2022 waarschijnlijk omhoog van ongeveer 20% naar ongeveer 30% van de kosten. De hogere subsidie geldt alleen voor maatregelen die in 2022 worden uitgevoerd. De regering heeft hierover een voorstel gemaakt, waarover de Tweede Kamer en Eerste Kamer nog moeten beslissen.

In onderstaande tabel zie je hoeveel subsidie je voor een isolatiemaatregel kunt ontvangen. De bedragen zijn aangeven per vierkante meter. Er gelden minimale en maximale oppervlakten waarvoor subsidie aangevraagd kan worden.

Isolatiemaatregel

Subsidiebedrag per m2

Minimale oppervlakte in m2

Maximale oppervlakte in m2

Spouwmuur isoleren

€ 5

15

170

Dakisolatie

€ 20

25

200

Vloer zolder isoleren

€ 5

25

130

Gevelisolatie (binnen of buiten)

€ 25

15

170

Vloerisolatie

€ 7

25

130

Bodemisolatie

€ 4

25

130

HR++ glas

€ 35

10

45

Triple glas (in combinatie met isolerend kozijn)

€ 100

10

45

Je kan ook subsidie krijgen voor een isolerende voordeur of achterdeur of kozijnpaneel, als onderdeel van de subsidie voor isolatieglas,

Subsidiebedragen installaties

De hoogte van de subsidie voor duurzame energieopwekking verschilt per apparaat. Ook moet het apparaat voldoen aan enkele voorwaarden. Hieronder vind je een overzicht met enkele installaties. Een complete lijst van de vergoedingen per apparaat vind je op rvo.nl.

Installatie

Subsidiebedrag

Warmtepomp lucht*

     <1 kW

€ 500

     >1 kW

€ 1.100 plus €100 per extra kW

Warmtepomp bodem*

     <1 kW

€ 500

     1-10 kW

€ 2.500

     >10 kW

€ 2.500 plus €100 per extra kW

Zonneboiler*

     <10 m2

€ 0,68 per kWh

     >10 m2

€ 0,30 per kWh

Individuele aansluiting warmtenet

€ 3.325

* Bij installatie van een A+ warmtepomp of zonneboiler wordt het subsidiebedrag met €150 verhoogd; bij A++ geldt een verhoging van €300. 

Belangrijkste voorwaarden

 • Je bent eigenaar van de woning en je woont er zelf (je hebt de woning dus niet verhuurd).
 • Als je subsidie voor isolatie aanvraagt, moet je minimaal twee isolatiemaatregelen uitvoeren, of één isolatiemaatregel combineren met de installatie van een warmtepomp/zonneboiler/aansluiting op een warmtenet. Bij aanschaf van een warmtepomp/zonneboiler/warmtenet hoef je geen tweede maatregel te nemen. Je kunt dus subsidie aanvragen voor:
  • installatie van 1 warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.
  • het uitvoeren van 1 isolatiemaatregel (of meerdere) in combinatie met 1 warmtepomp/zonneboiler/aansluiting op een warmtenet.
  • het uitvoeren van 2 isolatiemaatregelen (of meer), waarbij je kunt kiezen uit: dakisolatie, spouwmuurisolatie, gevelisolatie (binnen of buiten), vloer- of bodemisolatie, plaatsen HR++ glas of triple glas.
 • De isolatiemaatregelen voldoen aan de vereiste isolatiewaarden en aan het vereiste minimum aantal vierkante meters.
 • Je vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen uitgevoerd zijn.
 • Je doet de aanvraag binnen een jaar na het uitvoeren van de eerste maatregel.
 • De warmtepomp of zonneboiler is na 30 juni 2020 geïnstalleerd. De aansluiting op het warmtenet moet na 1 januari 2021 zijn gerealiseerd.
 • Je mag 1x een aanvraag doen voor een type isolatiemaatregel (1x spouw, 1x glas, etc).
 • Je krijgt alleen subsidie voor het nemen van energiebesparende maatregelen in een bestaande woning. Je krijgt geen subsidie voor een nieuwe aanbouw of nieuwbouwwoning.
 • Je krijgt alleen subsidie voor maatregelen die je laat uitvoeren door een deskundig bedrijf en niet voor maatregelen die je zelf uitvoert.
 • Vermeld in de aanvraag de ‘meldcode’ van het product of isolatiemateriaal dat je hebt gekocht. Vraag de installateur om de meldcode. Of kijk in de offerte welke materialen van welk merk met welke dikte of Rd waarde gebruikt worden. Zoek vervolgens in de lijst de bijbehorende meldcode op. Kom je er echt niet uit, dan kun je meldcode ‘overig’ invullen. Maar de behandeling van je subsidieaanvraag gaat dan veel langer duren.
 • Er zijn ook gemeentes en provincies die subsidie geven voor isolatiemaatregelen. Als je ISDE-aanvraag op of na 21 april 2021 hebt ingediend, mag je voor dezelfde maatregelen een ISDE subsidie aanvragen én een lokale subsidie (van een gemeente, provincie of waterschap). Heb je je ISDE aanvraag vόόr 21 april 2021 ingediend, dan heb je geen recht op de ISDE-subsidie als jij -of een vorige eigenaar- al een andere subsidie voor dezelfde soort maatregel heeft gekregen.
 • Verder mag je de subsidie combineren met een energiebespaarlening of extra hypotheekruimte voor energiebesparing (dat is een extra lening via je hypotheek).

Kijk voor alle voorwaarden en details op de website van de aanbieder van deze subsidie: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.