Huiseigenaren die voor 1 januari 2021 een energielabel aanvragen, kunnen veel geld besparen. Nu kan zo’n keurmerk nog online worden aangevraagd op deze pagina en dat kost gemiddeld 7,50 euro. Na 1 januari komt na de aanvraag een controleur kijken en dan kan de prijs oplopen tot bijna 200 euro.

Een energielabel is verplicht als mensen hun huis willen verkopen of verhuren. Het keurmerk laat onder meer zien hoe goed het huis geïsoleerd is. De overheid wil op deze manier stimuleren dat eigenaren hun huis energiezuiniger maken door het bijvoorbeeld beter te isoleren en een zuiniger verwarmingssysteem aan te leggen.

Alle huiseigenaren hebben in 2015 een voorlopig energielabel gekregen. Bij verkoop van het huis moet dat voorlopige energielabel zijn omgezet in een definitief energielabel. Dat kan nu dus nog eenvoudig en goedkoop online, maar moet vanaf 1 januari 2021 met een controleur.

10 jaar geldig

“Het nieuwe energielabel jaagt mensen alleen op kosten en biedt geen extra perspectief voor het verduurzamen van je huis”, zegt directeur Van de Velde van de Vereniging Eigen Huis (VEH). Ze noemt de invoering van het nieuwe label onbegrijpelijk, ook omdat de Tweede Kamer er kritiek op heeft. Volgens VEH hoeft een keurmerk waarbij een controleur betrokken is geweest ook niet per se beter te zijn dan een energielabel dat alleen online is aangevraagd, omdat bij de online aanvraag allerlei documenten en foto’s kunnen worden bijgevoegd. Een energielabel is tien jaar geldig. Wie van plan is om langer in z’n huidige huis te blijven wonen, hoeft nu dus geen actie te ondernemen.

bron: NOS

Particuliere huiseigenaren en VvE’s worden tegemoet gekomen in deze onzekere tijden. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft besloten om de subsidiebedragen tijdelijk te verhogen voor beide regelingen van de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH).

Het gaat om een tijdelijke verhoging van 20% naar 30% van de investeringskosten. De minister wil hiermee woningeigenaren extra financieel ondersteunen zodat zij verduurzamingsplannen kunnen uitvoeren.

Periode
Particuliere huiseigenaren die minimaal 2 isolatiemaatregelen laten uitvoeren en betalen tussen 1 juni 2020 en 31 december 2020 komen in aanmerking voor een verhoogd subsidiebedrag.
VvE’s die na 1 juni 2020 een aanvraag voor energiebesparende maatregelen indienen, krijgen subsidie met het verhoogde tarief. Dit omdat VvE’s hun aanvraag indienen vóór de verbetering van hun gebouw.

Deadline
Belangrijk is ook dat aanvragen uiterlijk op 31 december 2020 worden ingediend bij de RVO om in aanmerking te komen voor deze subsidieverhoging. De overige voorwaarden blijven voor beide SEEH-subsidieregelingen ongewijzigd.

Lees meer informatie over het aanvragen van subsidie:

Minister Wiebes heeft de knoop doorgehakt, de salderingsregeling van zonnepanelen wordt geleidelijk afgebouwd. Hoe dat in zijn werk gaat is ook al bekend: eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023 ieder jaar 9% minder salderen zodat er in 2031 niet meer gesaldeerd kan worden.

Het kabinet verwacht dat het voor huishoudens financieel aantrekkelijk blijft om te investeren in zonnepanelen en met deze afbouwregeling wordt tegelijkertijd overstimulering van energieopwekking voorkomen. Energiebesparing door woningisolatie is immers ook van groot belang in de energietransitie. Volgens minister Wiebes pakt zo de energietransitie voor de belastingbetaler niet duurder uit dan nodig.

Waarom wordt de salderingsregeling afgebouwd?

De salderingsregeling kost de overheid veel geld, maar is bedoeld om de investering in zonnepanelen om zo het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Naast het feit dat de overheid door deze regeling minder energiebelasting ontvangt, moet ze ook investeren in de elektriciteitscentrale: deze zijn voor eenrichtingsverkeer ingericht, namelijk van de centrale naar de woning. Maar door de salderingsregeling gaat er steeds meer energie op en neer: tweerichtingsverkeer. En dat vergt aanpassing.

Wat betekent dit voor jou?

Eigenlijk niet zo veel. Alleen dat de terugverdientijd van zonnepanelen omhoog gaat. Maar je blijft nog steeds profiteren van een goed financieel rendement.

Door de nieuwe regeling wordt het interessanter om accu’s te plaatsen en je eigen stroom op te slaan, of om nog bewuster met energie om te gaan: apparaten overdag aan wanneer de zon schijnt en niet meer in de avond.

Heb je opdracht gegeven aan een bedrijf om binnenkort duurzame maatregelen uit te voeren in of rondom jouw huis? Bepaal eerst of het verstandig is het door te laten gaan of dat het beter is om de uitvoering uit te stellen. Stem dit af met het bedrijf. Uitvoering is nog steeds mogelijk als bepaalde richtlijnen in acht worden genomen. Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben hiervoor het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ vastgesteld. Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties. Bekijk hier het protocol. Ook is er een overzichtelijke poster vanuit het Rijk met de belangrijkste regels voor bedrijven en particulieren tijdens werkzaamheden in en rond het huis, bekijk de poster hier.